• İş saatları 09:00 - 18:00

    Bazar ertəsi - Cümə

  • Sumqayıt, Azərbaycan

    Sülh küçəsi, 26

Xidmətlərimiz

Xidmətlərimiz

Təlim

Təlim

Tәlim xidmәtlәri biznesin başlanması üçün zәruri istiqamәtlәrdә tәtbiqi sәriştәlәrin aşılanmasına yönәlmiş tәdris proqramına әsasәn hәyata keçirilir. Mәrkәzindә innovativ sahibkarlığa, startaplara vә ailә biznesinә dәstәk, qadınlar, әlillәr vә gәnclәr arasında sahibkarlığın tәşviqi, KOB-ların maariflәndirilmәsi, tәlimlәrin, seminarların vә tәcrübә proqramlarının tәşkili üzrә xidmәtlәr tәqdim olunur.